MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Điều khoản giải quyết tranh chấp

Cập nhật:12/09/2023
Lượt xem:43

Điều khoản giải quyết tranh chấp

Điều khoản Giải quyết tranh chấp là một điều khoản thường được đưa vào hợp đồng nhằm giải quyết quá trình giải quyết xung đột giữa các bên liên quan. Điều khoản này nêu ra các phương pháp và thủ tục sẽ được tuân theo trong trường hợp xảy ra tranh chấp, nhằm đưa ra một lộ trình giải quyết rõ ràng và được thống nhất.

Một cách giải quyết tranh chấp phổ biến hiện nay là đưa vào điều khoản trọng tài, trong đó yêu cầu các bên đưa tranh chấp của mình ra trọng tài thay vì theo đuổi kiện tụng. Trọng tài là một phương pháp giải quyết tranh chấp thay thế trong đó bên thứ ba độc lập là trọng tài, xem xét vụ việc và đưa ra phán quyết có ràng buộc. Nó thường nhanh hơn và ít tốn kém hơn so với việc thông qua hệ thống tòa án.

Trong khi trọng tài ngày càng được ưa chuộng trong nhiều hợp đồng, một số thỏa thuận vẫn có thể cho phép giải quyết pháp lý truyền thống, chẳng hạn như kiện tụng tại tòa án. Việc lựa chọn giữa trọng tài và kiện tụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm bản chất của tranh chấp, ưu tiên của các bên và các điều khoản hợp đồng cụ thể.

Bằng cách đưa vào điều khoản Giải quyết tranh chấp được soạn thảo kỹ lưỡng, các bên có thể thiết lập một khuôn khổ rõ ràng để giải quyết xung đột, giúp hợp lý hóa quy trình và có khả năng tránh được các vụ kiện tụng kéo dài và tốn kém.

Mẫu điều khoản giải quyết tranh chấp

Mẫu điều khoản trọng tài:

“Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này hoặc sự vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu của hợp đồng sẽ được giải quyết bằng trọng tài theo các quy tắc của [tổ chức hoặc tổ chức trọng tài]. Việc phân xử bằng trọng tài sẽ được tiến hành bởi [số lượng trọng tài viên], được chỉ định theo các quy tắc nói trên. Địa điểm trọng tài sẽ là [thành phố, quốc gia]. Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài sẽ là [ngôn ngữ]. Phán quyết do (các) trọng tài đưa ra sẽ là phán quyết cuối cùng và ràng buộc đối với các bên và phán quyết đó có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử.”

Mẫu điều khoản tố tụng:

“Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu của hợp đồng, các bên đồng ý rằng mọi tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng cách nộp đơn kiện lên tòa án thích hợp của [quyền hạn]. Cả hai bên đều tuân theo thẩm quyền xét xử độc quyền của các tòa án nói trên và từ bỏ mọi phản đối về địa điểm hoặc thẩm quyền cá nhân. Luật của [luật điều chỉnh hiện hành] sẽ điều chỉnh hợp đồng này và mọi thủ tục pháp lý phát sinh từ hợp đồng đó.”

Hoặc

“Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của [luật điều chỉnh hiện hành]. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này hoặc sự vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu của hợp đồng sẽ phải chịu thẩm quyền xét xử của tòa án ở [thành phố, quốc gia]. Các bên theo đây tuân theo thẩm quyền của các tòa án nói trên và đồng ý từ bỏ mọi phản đối về địa điểm hoặc thẩm quyền.”

Mẫu điều khoản hòa giải:

“Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu của hợp đồng, các bên đồng ý nỗ lực giải quyết tranh chấp trước tiên một cách thân thiện thông qua hòa giải. Việc hòa giải được tiến hành theo quy định của cơ quan, tổ chức hòa giải. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong [khung thời gian quy định] kể từ khi bắt đầu hòa giải, một trong hai bên có thể tiến hành phân xử bằng trọng tài có tính ràng buộc hoặc theo đuổi các biện pháp pháp lý khác.”

Lời khuyên

Dưới đây là một số mẹo thiết thực hơn cùng với các ví dụ để soạn thảo điều khoản Giải quyết tranh chấp:

1. Kết hợp giải pháp từng bước:

Đưa ra một chuỗi các bước mà các bên phải tuân theo trước khi sử dụng các thủ tục tố tụng chính thức. Ví dụ:

"Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, trước tiên các bên sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng thiện chí trong vòng [X] ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản. Nếu không đạt được giải pháp nào thông qua đàm phán, các bên sẽ tiến hành để hòa giải..."

2. Ghi rõ Tổ chức Trọng tài:

Đề cập rõ ràng về tổ chức trọng tài được lựa chọn và các quy tắc của tổ chức đó:

"Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được đưa ra trọng tài theo quy định của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) bởi [một/ba] trọng tài viên được chỉ định theo quy định đã nêu."

3. Xác định bảo mật:

Nhấn mạnh tính bảo mật của quá trình tố tụng và thông tin được chia sẻ trong quá trình đó:

"Tất cả thông tin trao đổi trong quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm tài liệu, tuyên bố và hiện trạng thực hiện thỏa thuận, sẽ được coi là bí mật và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc có sự đồng ý của các bên."

4. Điều chỉnh theo tiêu chuẩn ngành:

Điều chỉnh điều khoản để phù hợp với thông lệ phổ biến trong ngành liên quan. Ví dụ, trong hợp đồng xây dựng:

"Mọi tranh chấp phát sinh theo hoặc liên quan đến Hợp đồng xây dựng này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài có tính ràng buộc theo Quy tắc trọng tài ngành xây dựng của Trung tâm trọng tài Việt Nam"

5. Phân định chi phí:

Làm rõ cách phân chia chi phí của quá trình giải quyết:

"Mỗi bên sẽ tự chịu phí pháp lý và phí tổn phát sinh liên quan đến quá trình giải quyết tranh chấp. Chi phí trọng tài, bao gồm phí trọng tài và phí hành chính, sẽ do các bên chịu như nhau trừ khi (các) trọng tài viên quyết định."

6. Nêu rõ Luật điều chỉnh:

Nêu rõ khu vực tài phán có luật sẽ chi phối việc giải thích điều khoản và quy trình giải quyết tranh chấp:

"Điều khoản Giải quyết tranh chấp này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của [Khu vực tài phán], ngoại trừ xung đột với các nguyên tắc luật pháp."

7. Quy định thời hạn:

Đặt khung thời gian rõ ràng cho từng giai đoạn của quá trình giải quyết tranh chấp:

“Quá trình hòa giải sẽ bắt đầu trong vòng [X] ngày kể từ ngày có thông báo bằng văn bản về tranh chấp và các phiên hòa giải sẽ kết thúc trong vòng [Y] ngày sau đó. Nếu hòa giải không thành công, thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được bắt đầu trong vòng [Z] ngày kể từ ngày kết thúc của giai đoạn hòa giải.
 

--- Luật sư Trần Kiên ---

Tham khảo thêm:

  1. Khóa học Kỹ năng hợp đồng chuyên sâu
  2. Bộ tài liệu pháp chế doanh nghiệp
  3. Khóa học Pháp chế doanh nghiệp
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang