MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Dịch vụ xây dựng Quy chế nhượng quyền thương mại

Cập nhật:24/09/2019
Lượt xem:251
Nhượng quyền thương mại là mô hình kinh doanh được bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian gần đây, không chỉ với các thương hiệu trong nước mà đối với các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài cũng đã sử dụng mô hình kinh doanh này để tiếp cận thị trường Việt Nam.
Đây là xu thế phát triển chung do vậy mà nhiều nhà đầu tư kinh doanh cũng muốn phát triển mô hình kinh doanh của mình thương hướng nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, để triển khai theo mô hình kinh doanh này đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự chuẩn bị tốt và kĩ lưỡng rất nhiều vấn đề đối với mô hình kinh doanh hiện tại của mình trước khi quyết định triển khai mô hình kinh doanh theo hình thức nhượng quyền.
Trước khi thực hiện việc nhượng quyền, nhà đầu tư phải chuẩn hóa được xây dựng mô hình doanh của mình ở tất cả mặt như: quản trị, vận hành hệ thống; nhân sự; sản phẩm; thị trường; tài chính. Khi đã có mô hình kinh doanh tối ưu và hiệu quả thì phương hướng phát triển theo hình thức nhượng quyền mới có thể đạt được kết quả tốt.
Tuy nhiên, để triển khai theo mô hình kinh doanh nhượng quyền, ngoài các vấn đề tuân thủ điều kiện pháp lý để được hoạt động nhượng quyền nhà đầu tư cần phải xây dựng các quy chế, chính sách đối với hoạt động nhượng quyền đối với mô hình kinh doanh của mình.

1. Quy chế, chính sách nhượng quyền thương mại là gì?

Quy chế, chính sách nhượng quyền thương mại là những quy định mang tính nguyên tắc về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt nhượng quyền thương mại như: quy định về các yêu cầu đối với nhận nhượng quyền, quy định đối với việc sử dụng hệ thống thương hiệu của bên nhượng quyền, quy định chung về việc tổ chức vận hành mô hình kinh doanh nhượng quyền, các chính sách mà bên nhượng quyền áp dụng cho bên nhận nhượng quyền (chính sách hỗ trợ về đào tạo hệ thống, chính sách hỗ trợ về mặt bằng, hỗ trợ về marketing, hỗ trợ về sản phẩm, dịch vụ…), Quy định giải quyết tranh chấp trong nhượng quyền, Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền,...

2. Tại sao phải xây dựng quy chế, chính sách nhượng quyền?

Việc xây dựng quy chế, chính sách nhượng quyền là yêu cầu bắt buộc đối với nhà đầu tư khi thực hiện mô hình nhượng quyền thương mại. Bởi đây là những quy tắc, quy định chung mà nhà đầu tư đưa ra để áp dụng mang tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống mô hình kinh doanh của mình. Một trong những rủi ro trong hoạt động nhượng quyền thương mại là không có sự đồng nhất về chất lượng dịch vụ ở tất cả hệ thống, một địa điểm có hoạt động không đảm bảo theo tiêu chuẩn chung sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của toàn bộ hệ thống. Do vậy, quy chế, chính sách nhượng quyền là bộ tiêu chí, nguyên tắc chung mà nhà đầu tư đưa ra để áp dụng và triển khai trong toàn bộ hệ thống đảm bảo tính thống nhất. Ngoài ra, khi có quy chế, chính sách nhượng quyền rõ ràng, chi tiết sẽ giúp các bên trong giao dịch nhượng quyền hạn chế gặp phải các tranh chấp về pháp lý phát sinh không mong muốn.

3. Dịch vụ hỗ trợ tư vấn xây dựng quy chế, chính sách nhượng quyền thương mại từ LETO:

  • Bước 1: LETO tiến hành khảo sát, đánh giá, thẩm định mô hình kinh doanh của nhà đầu tư để có định hướng giúp nhà đầu tư chuẩn hóa lại mô hình trước khi nhượng quyền.
  • Bước 2: LETO tư vấn, xây dựng Bộ quy chế, chính sách nhượng quyền thương mại cho nhà đầu tư dựa trên các mục tiêu, định hướng phát triển mô hình kinh doanh của nhà đầu tư.
  • Bước 3: LETO hỗ trợ tư vấn cho nhà đầu tư triển khai áp dụng quy chế, chính sách nhượng quyền trong quá trình triển khai hoạt động nhượng quyền thương mại.
  • Bước 4: LETO tư vấn, sửa đổi quy chế, chính sách nhượng quyền cho nhà đầu tư để phù hợp với thực tế triển khai mô hình.
  • Bước 5: LETO tham gia vào quá trình giải quyết các tranh chấp (nếu có) giữa nhà đầu tư với các bên nhận nhượng quyền.
Vui lòng liên hệ với LETO để được hỗ trợ tư vấn xây dựng Bộ quy chế, chính sách nhượng quyền thương mại!
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
Form đăng ký
Gửi thông tin

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang