MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

DỊCH VỤ PHÁP CHẾ

Với vai trò như một Legal Department, LETOlaw sẽ giúp Quý Doanh nghiệp đánh giá, ra quyết định và thực hiện kinh doanh ở giác độ "không trái luật" để đạt được mục tiêu kinh doanh. Các hoạt động hỗ trợ thuộc vùng Dịch vụ Pháp chế bao gồm:

 • Soạn thảo hợp đồng, Văn bản, Hồ sơ giao dịch.
 • Rà soát/Hiệu chỉnh, kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;
 • Cập nhật quy định từ luật, nghị định, thông tư… mới nhất liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;
 • Cố vấn cho Ban giám đốc/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về pháp luật;
 • Kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty;
 • Rà soát, đào tạo, kiểm soát mọi thủ tục, quy trình hoạt động của công ty hợp pháp;
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu …;
 • Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty; 
 • Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước
 • Quản lý/Phối hợp quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;
 • Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc có liên quan đến quyền lợi/nghĩa vụ của Công ty;
 • Tham gia tố tụng theo sự ủy quyền của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty;
 • Phát hiện các nội dung bất lợi do đối tác soạn thảo và đưa vào trong các Hợp Đồng; đề xuất thay đổi tìm giải pháp tối ưu khả thi;
Dịch vụ pháp chế có thể trở thành dịch vụ cung cấp Phòng Pháp chế thuê ngoài thường xuyên của Doanh nghiệp hoặc Khách hàng có thể sử dụng các nhánh dịch vụ độc lập theo từng công việc phát sinh như:

Bộ tài liệu pháp chế Doanh nghiệp - Chứa đựng tất cả văn bản một pháp chế cần

10/12/2019 - 62 lượt xem
Bộ tài liệu pháp chế Doanh nghiệp - Chứa đựng tất cả văn bản một Pháp chế cần!
Xem chi tiết

Thẩm định pháp lý tiền giao dịch M&A

16/10/2019 - 218 lượt xem
Thẩm định pháp lý tiền giao dịch M&A
Xem chi tiết

Cố vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị

04/10/2019 - 260 lượt xem
Cố vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị
Xem chi tiết

Dịch vụ xây dựng Quy chế nhượng quyền thương mại

24/09/2019 - 206 lượt xem
Dịch vụ xây dựng Quy chế nhượng quyền thương mại
Xem chi tiết

Tư vấn xử lý kỷ luật lao động

23/09/2019 - 209 lượt xem
Tư vấn xử lý kỷ luật lao động
Xem chi tiết

Dịch vụ tư vấn sáp nhập Doanh nghiệp

23/09/2019 - 147 lượt xem
Dịch vụ tư vấn sáp nhập Doanh nghiệp
Xem chi tiết

Dịch vụ đại diện giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại

23/09/2019 - 149 lượt xem
Dịch vụ đại diện giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại
Xem chi tiết

Thẩm định pháp lý đầu tư

19/09/2019 - 164 lượt xem
Thẩm định pháp lý đầu tư
Xem chi tiết
0972768558
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0972768558
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang