MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Cập nhật:23/10/2018
Lượt xem:853

 

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Cơ sở pháp lý:

- Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, có thể hiểu về Kiểu dáng công nghiệpnhư sau:

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Ví dụ:

Kiểu dáng công nghiệpChai đựng của CPC INTERNATIONAL INC tại International Plaza P.O. Box 8000 Englewood Cliffs, NJ U.S.A:

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.

Thành phần Hồ sơ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

 • Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
 • Bảng mẫu kiểu dáng công nghiệp đăng ký bảo hộ;
 • Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp và bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ;

b) Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại;

c) Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.

 • Bản tóm tắt kiểu dáng công nghiệp phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của kiểu dáng công nghiệp.
 • Tài liệu chứng minh kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ tại nước có kiểu dáng công nghiệp đó, nếu là kiểu dáng công nghiệp của nước ngoài.
 • Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Điều kiện quan trọng doanh nghiệp cần đáp ứng:

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có tính mới

1. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

2. Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

3. Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

4. Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

a) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký;

b) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Có tính sáng tạo;

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để

chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp

Trình tự cung cấp dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại LETO:

 • Bước 1: LETO tiếp nhận thông tin kiểu dáng công nghiệp dự định đăng ký bảo hộ và đánh giá khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp;
 • Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ;
 • Bước 3: Khách hàng tập hợp tài liệu cần thiết;
 • Bước 4: LETO dựng toàn bộ các tài liệu cần thiết trong hồ sơ;
 • Bước 5: LETO đại diện khách hàng thực hiện các công việc cần thiết với Cục sở hữu trí tuệ;
 • Bước 6: LETOtheo đuổi và xử lý, hoàn thành công việc cho Doanh nghiệp;

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại LETO:

Tư vấn trước khi thực hiện dịch vụ:

 • Tư vấn về khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp;
 • Đánh giá yếu tố tính mới, tính sáng tạo, tính không trùng lặp của kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn về kỹ năng mô tả kiểu dáng công nghiệp làm nổi bật các đặc tính của kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn về khả năng và thời hạn làm nhanh trong trường hợp khách hàng có nhu cầu làm nhanh;

Thực hiện trong quá trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho doanh nghiệp:

 • Khách hàng chỉ cần cung cấp mẫu kiểu dáng công nghiệp và các tài liệu theo yêu cầu/hướng dẫn từ LETO. Luật LETO sẽ xử lý hoàn thiện toàn bộ hồ sơ cần thiết.
 • Đại diện làm việc với Cục sở hữu trí tuệ trong suốt quá trình;

Hỗ trợ sau khi được cấp Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

 • Giảm 10% phí dịch vụ cho bất kỳ dịch vụ nào khách hàng sử dụng tại LETO:
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 • Đăng ký hoạt động website thương mại điện tử
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp theo yêu cầu
 • Dịch vụ định giá quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn và cung cấp dịch vụ môi giới nhà đầu tư và nhà khai thác sử dụng cho kiểu dáng công nghiệp
 • Tư vấn và kết nối môi giới đối tác nhà phân phối trên cả nước

Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, hỗ trợ việc khai thác, bảo vệ chống xâm phạm và kết nối nhà đầu tư!

LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
Form đăng ký
Gửi thông tin

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang