MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Chuyên gia thương mại quốc tế Lê Minh

Cập nhật:05/05/2020
Lượt xem:167

Academic level - Học vấn: 

Le Minh (Mr.)
Expert Fields - Lĩnh vực chuyên gia

Current Titles - Chức danh đang đảm nhiệm

The scientific research/speaker at the seminar - Các công trình nghiên cứu/hội thảo:

Other Activities - Các hoạt động khác:

Languages - Ngoại ngữ

Tôi cần tư vấn
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang