MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Checklist Điều khoản Hợp đồng

Cập nhật:02/07/2020
Lượt xem:2148

Như bạn có thể biết, hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý đòi hỏi một số yếu tố cần thiết: chào hàng, chấp nhận, các bên có năng lực pháp lý để ký hợp đồng, đối tượng hợp pháp, tính tương hỗ của nghĩa vụ và, trong nhiều trường hợp, hình thức văn bản hợp pháp... Ở đây tôi sẽ tập trung vào những điều khoản cần thiết khi hình thành hợp đồng bằng văn bản.
Mặc dù tất cả các hợp đồng là khác nhau, có một số điều khoản hợp đồng thường có trong hợp đồng thương mại nhưng, tất nhiên, không phải tất cả các điều khoản này sẽ có trong mọi hợp đồng và hầu hết các hợp đồng sẽ bao gồm các điều khoản bổ sung liên quan cụ thể đến vấn đề cụ thể của các chủ thể.

Các loại hợp đồng thương mại phổ biến

Có một số loại hợp đồng thương mại phổ biến mà mọi người tham gia hàng ngày. Chúng bao gồm các hợp đồng liên quan đến bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Ngoài ra còn có các dạng tương đương hợp đồng như Thỏa thuận tư vấn, Thỏa thuận không cạnh tranh,... Ngoài ra còn có hợp đồng thuê, thỏa thuận liên doanh và nhiều hơn nữa.
Danh sách checklist điều khoản sau đây đóng vai trò là một hướng dẫn chung về những điều khoản có thể coi là quan trọng để xem xét và cân nhắc trong các hợp đồng kinh doanh mà bạn ký kết.
Xin lưu ý rằng checklist điều khoản sau đây chỉ được cung cấp cho bạn nhằm mục đích tham khảo và có vai trò như một hướng dẫn trước khi bạn thực hiện cho một tình huống pháp lý cụ thể. Bạn nên tham khảo ý kiến của Luật sư thương mại để có một bản thảo hoàn hảo cho giao dịch của bạn.

Checklist điều khoản hợp đồng

Danh tính của các bên

 • Cá nhân hay tổ chức?
 • Nếu tổ chức thì là loại gì? (Đơn vị hành chính, Đơn vị hành chính sự nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước, công ty, Tổ chức phi chính phủ, Đại sứ quán, …) và các thông tin pháp lý chi tiết về tổ chức này?
 • Tên của người ký thay mặt cho doanh nghiệp
 • Tên chính thức của người ký, chức danh của họ?
 • Thẩm quyền của người ký?

Địa chỉ của các bên

Mục đích của hợp đồng

Giả định ngầm (Nếu có thể xác định)

Điều khoản hợp đồng

 • Điều khoản chung
 • Nhiệm vụ của mỗi bên
 • Quyền của mỗi bên
 • Các mốc Ngày có liên quan
 • Giá/phí và khoản có liên quan
 • Số lượng có liên quan
 • Điều khoản thanh toán
 • Thanh toán một lần, Thanh toán nhiều lần, COD, trả góp?
 • Ngày đến hạn thanh toán
 • Thuế
 • Lãi
 • Phí trễ hạn (giao hàng/hoàn thành hoặc thanh toán)
 • Nghiệm thu

Bảo hành

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Thiệt hại dự tính hoặc thiệt hại ấn định để xác định trách nhiệm bồi thường

Điều khoản bảo mật (NDA)

Thỏa thuận bồi thường và thỏa thuận phạt

Điều khoản vi phạm nghĩa vụ thanh toán

Điều khoản trọng tài

Chỉ định/Chọn luật áp dụng

Địa điểm khởi kiện liên quan đến hợp đồng

Quy định hiệu lực

Chữ ký của người ký ủy quyền

Công chứng (Nếu có)

Tham khảo thêm

---Trần Kiên - Luật sư điều hành---

----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Địa chỉ: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR #Pháp_chế_doanh_nghiệp
 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang