MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP 02 - Định giá phần vốn góp và Chiến lược vốn cho Nhà sáng lập

Cập nhật:17/10/2019
Lượt xem:181

Chương trình CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP 02 - Định giá vốn góp nhóm sáng lập và Chiến lược vốn SMEs đã diễn ra thành công vào sáng Chủ nhật ngày 13/10/2019!
Nhóm Tình nguyện viên tổ chức chương trình đã có thêm những đồng đội mới!
Thành viên tham gia chương trình đã có thêm những người bạn mới, cộng sự mới, người mentor mới và nhà đầu tư mới!
Riêng LETO, có thêm những động lực mới để tiếp tục CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP 03 với chủ đề sẽ bật mí trong tuần này!
Nhóm kín cộng đồng CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP đã nhận được tài liệu và hướng dẫn chi tiết về Định giá vốn góp nhóm sáng lập và Chiến lược vốn ngắn - trung - dài hạn cho SMEs từ anh Kiên Trần, đồng thời, cũng đã và sẽ nhận được các hướng dẫn tiếp cận Quỹ, cơ hội đầu tư từ Quỹ đầu tư khởi nghiệp BestB do anh Cường Steward - Chairman trực tiếp mentor.
Chị Ngoc Mai Nguyen đã và sẽ giúp đỡ các thành viên cộng đồng CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP có thể hợp pháp hóa các vấn đề định giá tài sản góp vốn và quy chuẩn hóa Thỏa thuận tiền kết hợp của nhóm sáng lập!
Anh Tùng Trần Việt đã và sẽ giúp đỡ các thành viên cộng đồng CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP vấn đề cơ cấu tư cách cổ đông, phân vai cổ đông trong nhóm sáng lập và kết nối các cơ hội hợp tác!

Wow, thật tuyệt vời!


 

LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
0972768558
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0972768558
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang