MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Các lựa chọn nhượng quyền kinh doanh

Cập nhật:18/10/2019
Lượt xem:1188


Các lựa chọn nhượng quyền

Nếu bạn có một doanh nghiệp thành công và đang muốn mở rộng, bạn có thể muốn mở thêm các cửa hàng hoặc điểm kinh doanh mới. Nhượng quyền kinh doanh có thể là một cách rất hiệu quả để làm điều này. Thay vì tự mình đầu tư và quản lý các cửa hàng mới, bạn làm việc với những người nhận nhượng quyền độc lập (Franchisees).

Nhượng quyền mô hình kinh doanh

Với nhượng quyền mô hình kinh doanh, bạn tập hợp đóng gói mô hình kinh doanh hoàn chỉnh. Sau đó, bạn cấp phép sử dụng mô hình này cho bên nhận nhượng quyền (Franchisees). Họ điều hành doanh nghiệp của riêng mình, nhưng sử dụng thương hiệu của bạn và mô hình kinh doanh đã được chứng minh: 

Luật sư Trần Kiên - Cố vấn Doanh nghiệp
  • Bạn cung cấp một hướng dẫn hoạt động, chi tiết cách thiết lập và quản lý một cửa hàng mới - xem phát triển mô hình nhượng quyền của bạn.
  • Bạn đồng ý hợp đồng với Fraschisees của bạn về những quy định quyền và nghĩa vụ mà bên bạn đã có thông qua thỏa thuận và chính sách nhượng quyền - xem thỏa thuận nhượng quyền cho bên nhượng quyền (Franchisor).
  • Bên nhận quyền trả cho bạn phí nhượng quyền và tiền bản quyền để có quyền sử dụng mô hình kinh doanh của bạn.
  • Bạn đào tạo hỗ trợ bên nhận quyền thông qua giai đoạn khởi nghiệp của họ - Việc hỗ trợ có thể bao gồm marketing liên tục, trợ giúp tăng trưởng kinh doanh, các cuộc họp khu vực thường xuyên hoặc cách đàm phán hợp đồng mua bán cho các Franchisees với khách hàng của họ.

Những hình thái khác về nhượng quyền:

Hướng dẫn này tập trung đặc biệt vào nhượng quyền mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, có những thỏa thuận kinh doanh khác đôi khi cũng được gọi là nhượng quyền thương mại, bao gồm:

  • Bán giấy phép cho phép người khác sản xuất và bán sản phẩm của bạn, nhưng không chuyển giao cho họ cách điều hành/vận hành;
  • Sử dụng một đại lý, bán hàng cho bạn theo ủy quyền
  • Thiết lập thỏa thuận phân phối, theo đó bạn bán sản phẩm của mình cho một doanh nghiệp khác, sau đó họ bán chúng cho khách hàng của họ.

-- Trần Kiên - Luật sư Điều hành LETO --

Bài viết liên quan:

Hợp đồng nhượng quyền thương mại - đôi điều cần biết
Thỏa thuận nhượng quyền cho bên nhượng quyền
----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Địa chỉ: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions 
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 

LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang