MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Bộ tài liệu pháp chế Doanh nghiệp - Chứa đựng tất cả văn bản một pháp chế cần

Cập nhật:02/12/2019
Lượt xem:2271
Nỗi khổ của tất cả các nhân viên pháp lý/pháp chế khi bước vào nghề Pháp chế Doanh nghiệp và thậm chí đã hành nghề được 3 - 5 năm chính là khó khăn trong biểu mẫu văn bản hoặc xác định loại văn bản sử dụng trong Doanh nghiệp.
Nỗi khổ của của Giám đốc Doanh nghiệp, Nhân viên hành chính, Nhân viên kế toán, Nhân viên nhân sự là Nội quy; Quy chế; Quy trình; Hệ thống mô tả công việc; Hệ thống xây dựng lương thưởng, đánh giá nhân sự; Hệ thống KPI, ORK, lương 3P; Hệ thống đánh giá nhân sự và hiệu suất làm việc; Hệ thống văn bản hành chính như Quyết định, Biên bản họp, Công văn, Thông báo, ...
Bộ tài liệu Pháp chế Doanh nghiệp với gần 10.000 files biểu mẫu, ebook, và tài liệu hướng dẫn sử dụng trong công tác soạn thảo văn bản quản trị doanh nghiệp, bao gồm:
  • Văn bản pháp lý nội bộ;
  • Văn bản quản trị nhân sự;
  • Văn bản quản trị tài chính;
  • Văn bản hành chính nội bộ;
Sẽ giúp các bạn tháo gỡ được mọi khó khăn về văn bản trong Doanh nghiệp.
Bộ tài liệu pháp chế hơn 12.000 files

Tham khảo chi tiết Bộ tài liệu tại đây: http://tailieuphapche.com/
Tham khảo Tổng quan về Pháp chế Doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về bản chất của công việc này!
Tham khảo Hiểu Doanh nghiệp - Hiểu pháp chế
Tham khảo 05 chiến lược để trở thành một chuyên viên pháp chế
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
BÀI VIẾT MỚI
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang