MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Bay Nguyen

Cập nhật:12/08/2020
Lượt xem:403
Anh Nguyễn Văn Bảy - Chuyên gia Sở hữu trí tuệ
Bay Nguyen - IP Specialize


Học vấn: 

Kinh nghiệm công tác:

Hiện tại là:

Bay Nguyen -  IP Specialize

Education:

Working experience:

Previous:
Now:
Tôi cần tư vấn
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang