MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Bac Le

Cập nhật:29/05/2020
Lượt xem:129
Anh Lê Doãn Bắc - Chuyên gia chiến lược gia nhập thị trường và thiết lập hệ thống phân phối
Bac Le - Market Entry Strategic Specialist

Học vấn: 

Kinh nghiệm công tác:

Hiện tại:
Bac Le -  Market Entry Strategic Specialist

Education:

Working experience:

Now:
Tôi cần tư vấn
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang