MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

6 quy tắc Bên nhận nhượng quyền phải tuân thủ trong một hệ thống nhượng quyền

Cập nhật:20/12/2021
Lượt xem:565

Tất cả chúng ta đều biết rằng trong hệ thống nhượng quyền thương mại, các bên nhận nhượng quyền phải tuân thủ các quy tắc của nhượng quyền thương mại - đó là một phần của “thỏa thuận” mà bạn thực hiện khi tham gia vào hệ thống nhượng quyền thương mại. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không tuân thủ?

Bài viết này xem xét sáu quy tắc nhượng quyền mà bạn phải tuân thủ. Chúng ta sẽ xem xét từng quy tắc là gì, tại sao điều đó lại quan trọng và điều gì có thể xảy ra nếu bạn vi phạm các quy tắc nhượng quyền.

1. Thanh toán phí

Bên nhận nhượng quyền trả các khoản phí thường xuyên cho bên nhượng quyền để có quyền vận hành doanh nghiệp. Phí nhượng quyền có thể là một số tiền cố định hoặc một khoản phí dựa trên tỷ lệ phần trăm thu được từ doanh thu bán hàng. Việc bên nhận quyền đóng góp vào quỹ tiếp thị, được bên nhượng quyền sử dụng để tiếp thị toàn bộ mạng lưới cũng rất phổ biến (đặc biệt là trong các nhượng quyền thương mại lớn). Bạn phải trả các khoản phí này vì không thanh toán bất kỳ khoản phí nào là vi phạm thỏa thuận nhượng quyền thương mại.

2. Hoạt động

Một phần quan trọng của mô hình kinh doanh nhượng quyền là yêu cầu tuân theo một khung định hướng hoạt động rất cụ thể trong việc vận hành doanh nghiệp. Những hướng dẫn này được đưa ra trong một tài nguyên toàn diện thường được gọi là sổ tay hướng dẫn vận hành. Sách hướng dẫn này có thể bao gồm:
  • Vị trí được lựa chọn;
  • Sử dụng nhãn hiệu (nhãn hiệu thương mại);
  • Quản lý nhân sự; và
  • Các thủ tục dịch vụ.
Bên nhận quyền có thể vi phạm thỏa thuận nhượng quyền nếu họ không tuân thủ bất kỳ phần nào của hướng dẫn vận hành.

3. Danh sách nhà cung cấp được bên nhượng quyền phê duyệt

Bên nhượng quyền có thể yêu cầu bên nhận quyền mua nguyên liệu và thiết bị từ danh sách các nhà cung cấp “đã được phê duyệt” như một cách duy trì các tiêu chuẩn trong toàn bộ hoạt động kinh doanh. Sổ tay hướng dẫn vận hành thường sẽ chứa các danh sách nhà cung cấp đã được phê duyệt này. Nếu sau đó bên nhận quyền mua từ một nhà cung cấp không có trong danh sách, bên nhượng quyền có thể đưa ra thông báo vi phạm. Hơn nữa, cuối cùng bên nhượng quyền có thể thực hiện hành động pháp lý để thu hồi khoản lợi nhuận bị mất do bên nhận quyền không mua hàng thông qua các chuỗi cung ứng đã được phê duyệt.

4. Nghĩa vụ việc làm

Bên nhượng quyền khi thuê nhân viên phải tuân thủ luật pháp nơi làm việc. Các nhà nhượng quyền đang tăng cường tầm quan trọng của vấn đề này, một phần là do hiệu suất hoạt động của cơ sở nhận quyền có gắn liền với việc quản lý, phát triển nguồn nhân lực và tuân thủ pháp luật lao động. 

5. Giấy phép mặt bằng và các điều khoản lãnh thổ

Thỏa thuận nhượng quyền thương mại thường hạn chế các bên nhận quyền chỉ được hoạt động trong phạm vi một vị trí hoặc lãnh thổ địa lý cụ thể. Các bên nhận nhượng quyền chấp nhận công việc và phục vụ khách hàng bên ngoài lãnh thổ của họ có thể nhanh chóng nhận ra mình phải đối mặt với các thông báo vi phạm.

6. Điều khoản gia hạn và điều khoản chuyển nhượng

Khi thỏa thuận nhượng quyền thương mại kết thúc, các bên nhận quyền thường được yêu cầu tuân thủ các hướng dẫn cụ thể của bên nhượng quyền. Nếu bên nhận quyền muốn gia hạn hợp đồng nhượng quyền thương mại cho một thời hạn khác, họ sẽ cần phải giải quyết mọi vi phạm và trả phí gia hạn. Bên nhượng quyền thường sẽ có quyền từ chối gia hạn khi bên nhận quyền chưa đáp ứng các điều kiện quy định trong hợp đồng nhượng quyền.
Khi bên nhận quyền bán nhượng quyền thương mại của họ, thường có các yêu cầu để giải quyết vi phạm, thanh toán chi phí hợp lý và cung cấp thông tin hợp lý về bên nhận quyền sắp tới để bên nhượng quyền xem xét. "Hợp lý" có nghĩa là những gì thông thường sẽ được mong đợi khi bán một doanh nghiệp
Bên nhận nhượng quyền nên cẩn thận để đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ chuyển nhượng nào. Nếu không, những nỗ lực của họ trong việc đảm bảo cho người mua có thể bị lãng phí vì bên nhượng quyền không đồng ý với việc chuyển nhượng thì họ cũng không được phép thực hiện chuyển nhượng.

Hậu quả của việc không tuân thủ

Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra khi bên nhận quyền không tuân thủ một hoặc nhiều điểm trên?
Việc không tuân theo bất kỳ quy tắc nào của nhượng quyền thương mại nói chung sẽ trao cho bên nhượng quyền quyền thông báo vi phạm cho bên nhận quyền. Thông báo vi phạm là một thông báo chính thức cho bên nhận quyền rằng bên nhận quyền đã không tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng nhượng quyền. Thông báo vi phạm sẽ cho phép bên nhận quyền một khoảng thời gian để khắc phục vi phạm. Nếu bên nhận quyền không khắc phục được sự cố, bên nhượng quyền có quyền chấm dứt hoạt động.

Trần Kiên - CEO of LETO Strategic Solutions

Để hiểu rõ hơn về Nhượng quyền kinh doanh, bạn có thể tham khảo các bài viết từ chuyên gia tại LETO Insights:
  1. 10 câu hỏi thường gặp về Nhượng quyền
  2. 05 lưu ý chiến lược khi nhượng quyền
  3. Quản lý hệ thống kinh doanh nhượng quyền của bạn
  4. 08 lời khuyên hàng đầu để biến doanh nghiệp của bạn thành hệ thống nhượng quyền
----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 - 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang