MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

5 Điều bạn cần biết về hợp đồng thương mại

Cập nhật:20/12/2021
Lượt xem:608

1.

Mọi doanh nghiệp đều có hợp đồng. Hợp đồng là một lời hứa ràng buộc về mặt pháp lý bao gồm việc hai hoặc nhiều bên đồng ý trao đổi một thứ gì đó có giá trị. Hầu hết các doanh nghiệp ký kết các hợp đồng mới mỗi ngày - bao gồm cả với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên.

2.

Một Doanh nghiệp có thể ký kết hợp đồng theo nhiều cách - bao gồm qua email, bằng miệng hoặc thậm chí thông qua hành vi. Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp, điều cần thiết là phải hiểu những gì bạn đã thỏa thuận với các bên khác, để bạn có thể quản lý hiệu quả các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng của mình. Vì lý do này, cách tốt nhất là doanh nghiệp nên lập hợp đồng bằng văn bản.

3.

Nếu doanh nghiệp của bạn thường xuyên tham gia cùng một loại thỏa thuận, bạn nên sử dụng hợp đồng mẫu chuẩn hoặc thỏa thuận tổng thể. Hợp đồng mẫu chuẩn giúp đảm bảo tính nhất quán trong danh mục hợp đồng của bạn. Ví dụ: doanh nghiệp của bạn có thể có các điều khoản và điều kiện bán hàng tiêu chuẩn cho tất cả khách hàng và hợp đồng lao động chính cho các nhân viên mới trong tổ chức. Hợp đồng theo mẫu chuẩn cũng làm giảm rủi ro mà một thỏa thuận sẽ xảy ra trong khi bạn chờ đợi các tài liệu pháp lý được chuẩn bị. Hợp đồng mẫu chuẩn có những lợi ích to lớn - nhưng các quy tắc khác nhau có thể áp dụng cho chúng, vì vậy, bạn nên tham khảo một luật sư về hợp đồng khi tổng hợp các thỏa thuận chính của bạn.

4.

Một hợp đồng bằng văn bản được tạo thành từ một số điều khoản hoặc quy định. Điều khoản hoạt động quy định các quyền và nghĩa vụ hợp đồng của các bên, bao gồm các điều khoản cụ thể cho từng giao dịch hoặc điều chỉnh cho mối quan hệ cụ thể, cũng như các điều khoản soạn sẵn, giải quyết các vấn đề pháp lý chung thường áp dụng cho tất cả các hợp đồng thuộc loại đó.

5.

Trong hầu hết các trường hợp, giám đốc, bộ phận kinh doanh hoặc bộ phận khác có liên quan có thể thương lượng các chi tiết thương mại của hợp đồng trước khi nhờ luật sư hoặc chuyên viên pháp chế tham gia. Sau đó, các luật sư có thể thương lượng các điểm pháp lý và hoàn tất giao dịch kinh doanh bằng văn bản.

Để có thêm kỹ năng về Hợp đồng, bạn tham khảo thêm:

---Trần Kiên - Luật sư điều hành---

----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Địa chỉ: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR #Pháp_chế_doanh_nghiệp
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang