MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

18 mẹo nhỏ để phát triển kỹ năng Hợp đồng trong Doanh nghiệp

Cập nhật:04/06/2023
Lượt xem:478

18 mẹo nhỏ để phát triển kỹ năng Hợp đồng trong Doanh nghiệp

TIP 1: LỖI PHỔ BIẾN GÂY TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

Một số lỗi hợp đồng phổ biến có thể là nguyên nhân gây ra các tranh chấp tiềm ẩn:
1. Định nghĩa mơ hồ: Hãy tưởng tượng:
Hợp đồng liên doanh chia sẻ doanh thu, trong đó DOANH THU không được xác định, hoặc:
Thỏa thuận cấp phép phần mềm, không có định nghĩa về PHẦN MỀM, hoặc:
Hợp đồng thi công xây dựng không định nghĩa về KẾT QUẢ, khi mà nó là cơ sở để nghiệm thu thanh toán.
2. Đồng ý với các điều khoản bồi thường rộng.
3. Không làm rõ các kỳ thanh toán.
Ví dụ:
Một khoản tiền được thanh toán kể từ ngày lập hóa đơn hay ngày nhận được hóa đơn?
Số tiền bao gồm thuế hay không bao gồm? Hoặc bao gồm những gì và không bao gồm những gì?
4. Sở hữu trí tuệ thuộc về bên nào?
Đặc biệt là trong các thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận đồng sáng lập,… điều này cần phải rõ ràng.
5. Hậu quả rõ ràng của việc chấm dứt hợp đồng và thủ tục chấm dứt.
Hợp đồng không cần dài dòng, nhưng phải đảm bảo giảm thiểu khả năng xảy ra tranh chấp.
Tham khảo thêm:
Quản trị tranh chấp hợp đồng
7 tranh chấp hợp đồng phổ biến

TIP 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG TRONG HỢP ĐỒNG GÓP VỐN 

Khi soát xét đánh giá một Hợp đồng/Thoả thuận góp vốn, bạn nên quan tâm đến những điều khoản sau:
1. Mục đích của việc góp vốn
2. Thời hạn và Chấm dứt
3. Điều khoản thanh toán
4. Góp vốn
5. Loại tài sản góp vốn
6. Vai trò và Trách nhiệm
7. Kế hoạch thoát
8. Giải thể
9. Kết nạp một thành viên góp vốn mới
10. Giải quyết tranh chấp​​​​​​
Tham khảo thêm
05 điểm quan trọng trong Hợp đồng mua bán
06 Điều khoản chính thường thấy trong Hợp đồng thương mại

TIP 3: ĐIỀU KHOẢN VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tranh chấp hợp đồng không phải lúc nào cũng kết thúc tại tòa án. Nhưng ngay cả như vậy, việc này cũng đắt hơn và mất nhiều thời gian để giải quyết hơn bình thường.
Thật không may, rất nhiều các tranh chấp hợp đồng kết thúc với phí pháp lý nhiều hơn số tiền đang tranh chấp. Nếu giải quyết một tranh chấp tốn nhiều chi phí hơn giá trị của tranh chấp, thì nó có đáng để theo đuổi không?
Vì vậy, việc xem xét hợp đồng ngay từ đầu nên được xem xét đến các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và tranh chấp hợp đồng. Nhưng việc này lại thường bị bỏ qua.
Đối với phần lớn các tranh chấp hợp đồng, chi phí kiện tụng lớn hơn nhiều so với lợi ích, bất kể cuối cùng bên nào sẽ thắng.
Một trong những chiến lược hiệu quả nhất để tránh những tranh chấp tốn kém là có những hợp đồng hiệu quả.
Làm cho một hợp đồng có hiệu lực không phải là một việc khó khăn. Nhưng làm cho một hợp đồng thực sự hiệu quả thì lại khác. Nó xác định rõ ràng phạm vi cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Và khi tranh chấp xảy ra, các bên sẽ dựa trên hợp đồng để xem ai phải làm gì, khi nào và như thế nào.
Điều thú vị là các điều khoản giải quyết tranh chấp hiếm khi được đưa vào hợp đồng đúng cách. Và đó là một sai lầm lớn. Mặc dù không ai tham gia hợp đồng mong muốn có tranh chấp, nhưng khi tranh chấp xảy ra, tốt nhất là bạn nên có một lộ trình để giải quyết nó một cách công bằng. Và đó là sứ mệnh của điều khoản giải quyết tranh chấp.
Không có cách thức tiêu chuẩn duy nhất để thiết lập điều khoản này, nhưng có một điều chắc chắn là: đồng ý về điều khoản giải quyết tranh chấp trong khi mọi người đều hòa hợp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!
Để có thể cân nhắc và tạo ra một điều khoản giải quyết tranh chấp hiệu quả, bạn cần nắm rõ về các phương thức giải quyết tranh chấp. Cơ bản, giải quyết tranh chấp có các phương thức sau đây:
Phương thức 1: Khiếu nại hợp đồng thông qua phát hành Công văn/Thư yêu cầu
Phương thức 2: Thảo luận thương lượng
Phương thức 3: Hòa giải
Phương thức 4: Trọng tài
Phương thức 5: Tòa án

TIP 4: DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ RỦI RO HỢP ĐỒNG 

Đánh giá rủi ro hợp đồng là điều cần thiết, vì bất kỳ hợp đồng nhất định nào cũng có thể khiến toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp gặp rủi ro. Để giảm rủi ro tổng thể cho Công ty của bạn, bạn cần giảm thiểu rủi ro liên quan đến mỗi thỏa thuận. Một cách quan trọng để làm điều đó là lập danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro hợp đồng cho mỗi hợp đồng mà bạn quản lý.
 • Để giúp giảm thiểu rủi ro hợp đồng, hãy tạo danh sách kiểm tra đánh giá nhiều loại rủi ro khác nhau cho từng hợp đồng.
 • Danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro hợp đồng của bạn nên đánh giá các nghĩa vụ, xem xét quy trình và các điều khoản cũng như đánh giá đối tác hợp đồng.
 • Điều quan trọng nữa là xác định các biện pháp dự phòng bắt buộc, tìm kiếm các rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo tuân thủ.
Danh sách kiểm tra này cần xác định các khu vực tiềm ẩn rủi ro và định lượng những rủi ro đó.
10 bước sau đây giúp bạn hoàn thành danh sách kiểm tra rủi ro hợp đồng:
1. Đánh giá nghĩa vụ của bên bạn
2. Xem lại quy trình
3. Xem lại các Điều khoản
4. Đánh giá các nghĩa vụ và rủi ro theo vị trí cụ thể
5. Đánh giá đối tác hợp đồng
6. Xác định các Điều khoản Bắt buộc
7. Xem xét các Điều khoản Tùy chọn
8. Tìm kiếm các điều khoản rủi ro
9. Đảm bảo Tuân thủ Quy định
10. Theo dõi tất cả các thay đổi
Tham khảo thêm:
Rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong hợp đồng
08 bước đánh giá rủi ro hợp đồng
Quản trị rủi ro hợp đồng

TIP 5: LÀM THẾ NÀO ĐỂ SOẠN THẢO MỘT HỢP ĐỒNG? 

Khi soạn thảo hợp đồng, có 3 điều bạn cần lưu ý:
 • Xem xét cơ sở pháp lý để đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng.
 • Đảm bảo hợp đồng giải quyết tất cả các tình huống có thể xảy ra có thể phát sinh.
 • Đảm bảo rằng các điều khoản hợp đồng không mơ hồ.
Các điều khoản mơ hồ có khả năng dẫn đến sự khác biệt về quan điểm giữa các bên trong hợp đồng. Khi điều này xảy ra, sẽ có nguy cơ tranh chấp cao hơn, có thể dẫn đến kiện tụng, án phí và việc hoàn thành hợp đồng bị trì hoãn.
Hợp đồng phải ghi rõ các điều khoản trao đổi và nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên. Ví dụ, nếu hợp đồng là một thương vụ mua bán hàng hóa, nó phải nêu rõ và mô tả hàng hóa, giá bán và điều khoản giao hàng kèm theo các quy định về hướng dẫn/đào tạo sử dụng, bảo hành, cam kết về chất lượng và quyền sở hữu.
Ngoài ra, hợp đồng phải luôn có đủ các thông tin cơ bản về các bên liên quan và thỏa thuận cụ thể, chẳng hạn như:
 • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc của hợp đồng
 • Tên của tất cả các bên và người liên quan đến giao dịch
 • Số tiền thanh toán, hình thức và thời hạn thanh toán
 • Thiệt hại có thể xảy ra do vi phạm
 • Làm thế nào để thực hiện đúng hợp đồng
 • Các tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, cam kết
 • Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm, giải quyết tranh chấp, và thoái lui.
Các điều khoản của hợp đồng nên được chi tiết hóa. Mỗi thuật ngữ nên được định nghĩa bằng ngôn ngữ cụ thể để không mơ hồ. Ngày hoặc giá cụ thể, nếu có, nên được liệt kê. Các chi tiết của hợp đồng luôn có thể được sửa đổi sau đó, trong quá trình thực hiện hợp đồng, cần được các bên xem xét, thỏa thuận và ghi nhận thành văn bản, thường là Phụ lục hợp đồng.

TIP 6: LƯU Ý KHI RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG 

Các bản hợp đồng có thể có khác biệt đáng kể tùy thuộc vào loại thỏa thuận. Nhưng có một số yếu tố chung mà mọi hợp đồng nên có.
Khi xem xét một bản hợp đồng, đây là một số điểm chính bạn nên đánh giá:
 • Hợp đồng có mô tả chính xác thỏa thuận đã thương lượng không?
 • Các bên liên quan (bao gồm tổ chức/pháp nhân/con người) có được xác định đúng không?
 • Đã có đủ tiêu chuẩn/thước đo/số liệu để xác định đối tượng hợp đồng hoặc đánh giá hiệu suất thực hiện nghĩa vụ của các bên chưa?
 • Các mốc thời hạn của hợp đồng có rõ ràng không, bao gồm bất kỳ ngày đến hạn, ngày hết hạn và điều khoản vi phạm tương ứng?
 • Các điều khoản thanh toán và sự kiện kích hoạt nghĩa vụ thanh toán là gì? Ngày thanh toán là ngày nào và chúng có chính xác không? Có thể xác định rõ ràng không?
 • Nghĩa vụ của cả hai bên có được mô tả chính xác không?
 • Có điều khoản nào dành cho việc chấm dứt và gia hạn hợp đồng không?
 • Có một cơ chế thỏa thuận nào được áp dụng để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào không?
 • Có tồn tại bất kỳ thuật ngữ nào có thể được giải thích hoặc cần phải giải thích không?
Tham khảo thêm:
Báo cáo rà soát hợp đồng
Review hợp đồng - Tư duy để thành công
06 điều cần xem xét trong quá trình rà soát hợp đồng
Các lỗi nghiêm trọng khi rà soát hợp đồng 

TIP 7: CHÍNH XÁC THÌ ĐIỀU KHOẢN BỒI THƯỜNG LÀ GÌ?

Có thể là một thách thức khi bạn đọc hợp đồng để hiểu tất cả các khái niệm pháp lý được sử dụng và thậm chí hơn thế nữa, để xác định xem liệu chúng có ứng dụng (hoặc sẽ hiệu quả) cho doanh nghiệp của bạn hay không.
Tôi phải quản trị các điều khoản bồi thường ở các bản hợp đồng, một trong những điều khoản pháp lý khó hiểu nhất. Vì vậy, tôi muốn đơn giản hóa chúng cho bạn.
Giả sử có một điều khoản bồi thường nói rằng, ở mức cơ bản nhất, "Công ty A sẽ bồi thường cho Công ty B theo yêu cầu, chịu mọi chi phí mà Công ty B phải chịu vì Công ty A vi phạm hợp đồng". (Rõ ràng là điều khoản thực tế sẽ có nhiều từ gấp 3 lần và việc soạn thảo sẽ phức tạp hơn gấp 3 lần).
𝐘́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?
Nếu Công ty A vi phạm hợp đồng theo cách được đề cập trong điều khoản bồi thường,
Và Công ty B phải chịu khoản tổn thất 1 tỷ vnđ do vi phạm đó.
Sau đó, Công ty B có thể viết thư (thường là dạng công văn) cho Công ty A, nói với Công ty A rằng họ đã mất 1 tỷ vnđ do Công ty A vi phạm hợp đồng, kèm theo các căn cứ chứng minh tổn thất, và yêu cầu Công ty A phải trả số tiền đó trong vòng 7 ngày theo điều khoản bồi thường.
Và Công ty A sẽ được yêu cầu phải trả cho Công ty B 1 tỷ vnđ trong khoảng thời gian 7 ngày đó theo hợp đồng.
Sẽ không cần thiết Công ty B phải đưa Công ty A ra tòa để chứng minh rằng Công ty A phải trả tiền cho Công ty B theo điều khoản hợp đồng nếu Công ty A đồng thuận và thực hiện theo.
Tất nhiên, nếu Công ty A từ chối trả 1 tỷ vnđ, Công ty B vẫn có thể phải đưa họ ra tòa, hoặc trọng tài, theo phương thức giải quyết tranh chấp đã quy định ở điều khoản giải quyết tranh chấp. Nhưng sau đó Công ty B sẽ tuyên bố thêm rằng Công ty A vi phạm điều khoản bồi thường và có thể dễ dàng hơn để chứng minh rằng Công ty A có nghĩa vụ bồi thường Công ty B 1 tỷ vnđ.
Bất chấp tất cả các từ phức tạp được sử dụng trong các điều khoản bồi thường, chúng thực sự có thể được đơn giản hóa thành khái niệm trong các điểm lưu ý ở trên.

TIP 8: RỦI RO LÀ ĐIỀU MÀ CÁC BẢN HỢP ĐỒNG HƯỚNG ĐẾN?

Nhiều người lầm tưởng rằng một số điều khoản trong hợp đồng là những vấn đề pháp lý thuần túy. Thông thường, họ nghĩ về các điều khoản như bảo đảm, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.
Nhưng mọi điều khoản trong hợp đồng đều nói về sự chuyển dịch của rủi ro kinh doanh. Mọi điều khoản đều là vấn đề kinh doanh.
Xem xét bảo đảm: Đây là nơi một bên đưa ra lời hứa về một sự thật là đúng! Nếu tuyên bố đó không đúng sự thật, bên đó phải bồi thường thiệt hại.
Bảo đảm, bồi thường và giới hạn trách nhiệm không phải là chỉ là phác thảo và không có tiêu chuẩn nào về chúng. Nếu bạn từng thấy bất kỳ điều nào trong số chúng trong phần linh tinh của hợp đồng, hãy nhớ xem xét thật kỹ, vì chúng có thể rất khó hiểu. Và đừng sao chép chúng từ các bản hợp đồng mẫu. Chúng đáng để bạn dành thời gian!

TIP 9: THƯƠNG LƯỢNG HỢP ĐỒNG: Đừng quá vội vàng 

Rất nhiều người không thích thương lượng và chỉ muốn kết thúc nó sớm. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, những hợp đồng được ký kết nhanh chóng có xu hướng tồi tệ.
Chúng ta nên chấp nhận ​​rằng các cuộc đàm phán cần có thời gian.
Hãy nghĩ về quá trình này giống như hẹn hò: cần có thời gian để tìm hiểu nhau. Sẽ có một số qua lại, và một số cho và nhận. Điều quan trọng là hãy cho nó thời gian và để nó diễn ra một cách tự nhiên.
Nếu ai đó cố gắng thúc ép bạn, đó có thể là một dấu hiệu rủi ro. Họ, hoặc nhận ra sai lầm của bạn và muốn chốt nhanh, hoặc họ thấy có lợi cho mình nên muốn chốt nhanh.
Dù bằng cách nào, đó là tín hiệu cho thấy họ đang cố gắng lợi dụng bạn.
Dành thời gian cho thương lượng thì đỡ mất thời gian cho giải quyết rắc rối không đáng có! Chậm trước nhanh sau, vẫn hơn là nhanh trước chậm sau!

TIP 10: LẶP LẠI NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN TRONG HỢP ĐỒNG

Tôi đã thấy các bản thảo hợp đồng có các đoạn nội dung/điều khoản lặp lại.
Chúng không chỉ làm cho các hợp đồng trở nên dài dòng mà còn tạo ra sự mơ hồ.
Chỉ lặp lại khi cần lặp lại!
Đưa ra một ví dụ để làm cho khái niệm/thỏa thuận dễ hiểu hơn thay vì lặp lại thỏa thuận ở các điều khoản.

TIP 11: MỘT VÀI ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG

TIP 12: MẸO NHỎ VỀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Khi soạn thảo hợp đồng, việc nên làm là chia nhỏ các đoạn văn của bạn.
Hãy biến nó thành triết lý soạn thảo hợp đồng, rằng: bạn sẽ chỉ giải quyết một vấn đề trên mỗi đoạn văn.
Nếu có thể, hãy thay đổi một đoạn văn dài hơn thành định dạng danh sách.
Sử dụng các tiêu đề và tiêu đề phụ (và in đậm) nếu có thể để chia nhỏ văn bản và cải thiện khả năng đọc hơn nữa.
Và đánh số tất cả các đoạn văn của bạn để bạn có thể tham khảo ngay lập tức bất kỳ vấn đề hoặc điều khoản nào trong hợp đồng.
Ví dụ:
𝟭. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
𝟭.𝟭 Quy trình giải quyết tranh chấp
(a) Khoản 1 (điểm chính)
(b) Khoản 2 (điểm phụ):
(i) Nội dung 1
(ii) Nội dung 2
(c) Khoản 3
Hãy xem nó trông gọn gàng và ngăn nắp như thế nào! Và dễ đọc hơn rất nhiều!

TIP 13: TRÌNH TỰ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG VÀ PHÂN NHÓM ĐIỀU KHOẢN

Khi bạn soạn thảo hợp đồng, thứ tự của các điều khoản không quan trọng, đúng không?
Tôi nghĩ thứ tự của các điều khoản trong hợp đồng rất quan trọng.
Tôi thích sử dụng các hợp đồng của mình (do tôi soạn thảo và sử dụng trong các dự án) để:
 • Theo tư duy pháp lý của tôi
 • Trình bày theo một trình tự hợp lý
 • Có các điều khoản tương tự được nhóm lại với nhau
Một hợp đồng không chỉ là một loạt các điều khoản được đưa vào một tài liệu
Luồng nội dung từ khi bắt đầu dự án hoặc các dịch vụ (bắt đầu hợp đồng) đến khi kết thúc dự án/dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng (kết thúc hợp đồng).
Hợp đồng tốt nhất có thể được đọc như một cuốn truyện. Rõ ràng là nó sẽ khác nhau đối với từng loại hợp đồng, nhưng thường là:
 • Phần mở đầu
 • Các điều khoản đặt ra bối cảnh (ví dụ: mối quan hệ giữa các bên, tiêu chuẩn về hiệu suất của công việc, bảo đảm, cách thức thực hiện hợp đồng)
 • Các điều khoản áp dụng trước khi công việc bắt đầu (ví dụ: bảo mật, chuyển tiếp, bảo hiểm, quy trình)
 • Các điều khoản áp dụng trong quá trình thực hiện công việc (ví dụ: thay đổi luật, điều kiện tiềm ẩn, kéo dài thời gian, chất lượng, lỗi sản phẩm, những sự biến đổi)
 • Các điều khoản chi phối rủi ro và trách nhiệm pháp lý (ví dụ: bồi thường, IP)
 • Điều khoản tranh chấp và chấm dứt hợp đồng
 • Các điều khoản tổng hợp chung
Các điều khoản tương tự nên được nhóm lại khi soạn thảo.

TIP 14: CẤU TRÚC CỦA ĐIỀU KHOẢN BỒI THƯỜNG

Điều khoản bồi thường tiêu chuẩn nên bao gồm:
 • Danh sách tất cả các rủi ro tiềm ẩn,
 • Xác định hoặc phân loại bản chất của tổn thất,
 • Xác định giới hạn trách nhiệm pháp lý,
 • Xác định quy trình yêu cầu bồi thường,
 • Hậu quả pháp lý trong trường hợp không tuân thủ bồi thường.

TIP 15: ĐIỀU GÌ GIÚP MỘT BẢN HỢP ĐỒNG TRỞ NÊN TỐT HƠN

Giải quyết các vấn đề, không trốn tránh xung đột (mặc dù đó là hành vi tự nhiên của con người). Hầu hết con người chúng ta là những người tránh xung đột. Những người tạo lập giao dịch tốt, mặc dù cố gắng tìm kiếm xung đột tiềm ẩn, là những người tìm ra những vấn đề mà các bên tham gia giao dịch rõ ràng sẽ mâu thuẫn. Và xử lý chúng trước khi chúng gây ra vấn đề thực sự.
Một bản hợp đồng tồi tệ, đúng là có thể được tạo ra từ cách làm việc cẩu thả của người soạn thảo. Nhưng thường thì những hợp đồng tồi tệ là kết quả của việc né tránh những gì lẽ ra phải đưa ra bàn đàm phán để giải quyết.
TIP 16: CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
Các hạng mục công việc trong công tác Quản lý hợp đồng tốt nhất bao gồm:
 • Quản lý mối quan hệ
 • Cuộc họp đàm phán giai đoạn đầu
 • Quản lý hợp đồng đang thực hiện
 • Nhật ký sự cố
 • Các cuộc họp/thảo luận online/offline đánh giá
 • Kiểm soát hiệu suất thực hiện hợp đồng
 • Quản lý rủi ro

TIP 17: QUẢN LÝ RỦI RO HỢP ĐỒNG

Rủi ro hợp đồng có thể được định nghĩa là “sự không chắc chắn về kết quả, dù là có cơ hội tích cực hay mối đe dọa tiêu cực”.
Trong lĩnh vực quản lý hợp đồng, thuật ngữ “quản lý rủi ro” kết hợp tất cả các hoạt động cần thiết để xác định và kiểm soát rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.
Nhiều rủi ro liên quan đến quản lý hợp đồng liên quan đến việc chủ thể tham gia không thể thực hiện hoặc không thể thực hiện với chất lượng đạt yêu cầu.
Những rủi ro này có thể bao gồm:
 • Thiếu năng lực thực hiện hợp đồng
 • Trọng tâm kinh doanh của nhà cung cấp chuyển sang các lĩnh vực khác sau khi giao kết hợp đồng, làm giảm giá trị gia tăng cho bên còn lại trong việc sắp xếp hợp đồng thực hiện đúng lịch trình hoặc ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng hoặc thi cồng công trình.
 • Tình hình tài chính của nhà cung cấp xấu đi sau khi giao kết hợp đồng, cuối cùng gây nguy hiểm cho khả năng duy trì các yêu cầu chất lượng đã thỏa thuận của hàng hóa đã mua hoặc mức độ chất lượng dịch vụ đã thỏa thuận.
 • Nhu cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ lớn hơn nhiều so với dự kiến và nhà cung cấp không thể đáp ứng.
 • Nhu cầu của thị trường về đối tượng của hợp đồng (hàng hóa/dịch vụ) thấp đi, có nghĩa là tính kinh tế theo quy mô bị mất đi và chi phí sản xuất/hoạt động cao một cách không tương xứng, gây áp lực cho nhà cung cấp.
 • Nhân viên phụ trách giao tiếp tại các bên biết về hợp đồng đã chuyển vị trí làm việc hoặc thôi việc, làm suy yếu mối quan hệ.
 • Các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của nhà cung cấp làm gián đoạn việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, ví dụ: thiên tai, dịch bệnh, các trường hợp bất khả kháng và các trường hợp thay đổi hoàn cảnh cơ bản.
 • Bên tham gia giao kết không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.

TIP 18: NHỮNG SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Có một số sai lầm mà mọi người thường mắc phải khi soạn thảo Hợp đồng và về sau có thể gây ra tranh chấp giữa các bên.
 • Sử dụng ngôn ngữ phức tạp
 • Dựa vào thông tin không đầy đủ
 • Sao chép từ mẫu hợp đồng mà không xem xét
 • Không thương lượng các điều khoản
 • Không khái niệm/định nghĩa rõ các thuật ngữ chuyên môn sử dụng trong hợp đồng.
 • Không đề cập đến tất cả các điều kiện dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng.
 • Không có hoặc có nhưng không rõ ràng điều khoản giải quyết tranh chấp
--- Luật sư Trần Kiên ---

Tham khảo thêm:

 1. Khóa học Kỹ năng hợp đồng chuyên sâu
 2. Bộ tài liệu pháp chế doanh nghiệp
 3. Khóa học Pháp chế doanh nghiệp

----------------------

🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📮Email: info@leto.vn
📌Address: Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions

LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang