MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

05 lưu ý chiến lược khi nhượng quyền

Cập nhật:05/03/2020
Lượt xem:1848


05 lưu ý mang tính chiến lược trước khi bạn tung ra chiến dịch nhượng quyền thương hiệu của mình (before launching your franchisse)

Trong suốt quá trình phát triển chuỗi nhượng quyền thương hiệu của mình, sẽ là thông minh nếu bạn hoạch định nó phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu tổng thể của bạn. Giữa các quyết định mang tính pháp lý và kinh doanh với việc đánh giá các số liệu chính, thì các lưu ý chiến lược sau đây sẽ giúp cho kế hoạch tổng thể của bạn trở lên tốt hơn trước khi chính thức thực hiện nhượng quyền thương hiệu:

Khoan đã, xin lưu ý rằng: Khi tôi đề cập đến việc “tung ra chiến dịch nhượng quyền”, cũng đồng nghĩa với việc tôi đề cập đến việc hoàn thiện hóa tuyệt đối Tài liệu tiết lộ nhượng quyền thương mại của bạn để nó có thể sẵn sàng cho việc bán nhượng quyền.

Và bây giờ, ngay dưới đây sẽ là 05 lưu ý mang tính chiến lược:

1. Thiết lập các mục tiêu thực tế:

Nếu để so sánh với một giải chạy, thì nhượng quyền (franchise) giống như một giải marathon hơn là một cuộc đua nước rút. Điều đó có nghĩa là chiến lược nhượng quyền là một chiến lược mang tính dài hạn cho một hành trình dài hơn gia tăng giá trị thương hiệu hướng đến gia tăng tổng tài sản cho người sở hữu. Vì thế, việc thiết lập các mục tiêu thực tế rõ ràng ngay từ đầu để nhượng quyền thành công chính là việc làm vô cùng cần thiết cho bạn. Các mục tiêu thực tế hướng tới cho năm đầu tiên bán nhượng quyền cụ thể là như thế nào? Rồi năm thứ hai? năm thứ ba? thứ tư? thứ năm?

Thời điểm tốt nhất để bắt đầu lên chiến lược nhượng quyền 5 năm chính là trước khi bạn tung ra hoạt động nhượng quyền.

2. Nghiên cứu các đối thủ nhượng quyền:

Bạn cần tạo ra một vị thế cạnh tranh cho hoạt động nhượng quyền của bạn trong số các đối thủ cạnh tranh. Trong tài liệu công bố nhượng quyền và chào bán nhượng quyền của mình, bạn nên tiết lộ minh bạch các số liệu chi phí quan trọng như phí nhượng quyền ban đầu, tỉ lệ lợi nhuận đang đạt được, các khoản phí trong quá trình hợp tác nhượng quyền, quy mô lãnh thổ, các yếu tố kinh doanh và pháp lý khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả lợi nhuận của hoạt động nhượng quyền của bạn và các quyền lợi chung của đối tác mua nhượng quyền.

  • Đánh giá sự cạnh tranh của bạn;
  • Hiểu rõ ràng các số liệu để có thể công bố các số liệu cần thiết;
  • Làm việc với Luật sư để thẩm định và đánh giá các chỉ số nên, chưa nên công bố cũng như Tài liệu tiết lộ nhượng quyền thương mại của bạn;

Đó là những việc làm cần thiết để bạn tạo ra được vị thế cạnh tranh cho hoạt động nhượng quyền của mình trước các đối thủ cạnh tranh.

3. Phát triển hoạt động nhượng quyền của bạn trên cơ sở đề xuất cả nhượng quyền đơn lẻ và nhượng quyền nhiều điểm:

Có khả năng bán nhượng quyền nhiều điểm cho một bên nhận nhượng quyền là điều rất quan trọng. Có nhiều bên nhận nhượng quyền muốn có được quyền phát triển và mở nhiều điểm hoặc hoạt động ở nhiều vùng lãnh thổ mà không phải chỉ một điểm hay một lãnh thổ.

Để có thể bán cả nhượng quyền đơn lẻ và nhượng quyền nhiều điểm, tài liệu công bố nhượng quyền của bạn phải được xây dựng phù hợp với việc bán nhượng quyền đơn lẻ và đồng thời, có một thỏa thuận phát triển cho một bên nhận nhượng quyền muốn mua quyền mở nhiều địa điểm.

Trường hợp bên nhận nhượng quyền muốn mua quyền mở nhiều địa điểm, họ cũng sẽ có được một thời hạn quy định để phát triển các địa điểm bổ sung của mình.

Về cơ bản, dù ở ngành nào đi chăng nữa, việc công bố một nhượng quyền mà không có nhiều tùy chọn sẽ khiến bạn mất doanh số và biến chuỗi nhượng quyền của bạn có thể gặp bất lợi trong cạnh tranh dài hạn.

4. Hãy chắc chắn rằng Tài liệu công bố thông tin nhượng quyền của bạn đã đúng luật:

Một trong những điều tệ hại nhất với các nhà nhượng quyền đang định hướng phát triển chuỗi là bị trì hoãn hoặc không thể bán quyền trong khoảng thời gian họ đã lên kế hoạch.

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, Tài liệu công bố thông tin nhượng quyền của bạn đã phải đảm bảo rằng nó phù hợp với quy định của pháp luật và luôn trong trạng thái đã sẵn sàng để đăng ký với Bộ công thương.

Điều này có thể được giải quyết tốt nhất bằng cách thông qua Luật sư có trình độ về nhượng quyền.

5. Tìm hiểu về nhượng quyền và tham gia vào các cộng đồng nhượng quyền:

Trong giai đoạn chuẩn bị/lập kế hoạch chiến lược, bạn cũng nên đồng thời tìm hiểu kỹ hơn về nhượng quyền, có thể tham gia các sự kiện nhượng quyền (Như: https://bom.to/jyIoVp), tham gia vào các tổ chức về nhượng quyền, sự kiện trên internet. Những việc này không chỉ giúp cho bạn gia tăng hiểu biết về nhượng quyền, mà còn giúp gia tăng quan hệ để việc ra mắt hoạt động nhượng quyền của bạn thuận lợi hơn.

#Sohuutritue
#Vaitrocuasohuutritue
#SHTT
#Giatrisohuutritue

--- Trần Kiên - Cố vấn chiến lược từ LETO ---

Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Liên hệ với LETO qua Facebook: Công ty Luật LETO
Nhà sách cung cấp sách luật chuyên khảo và sách kinh doanh: LETObooks
Hãng dịch thuật chuyên nghiệp: LETOtrans
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: LETO Official
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang