MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

07 reasons why you should export to Vietnam

Cập nhật:30/03/2020
Lượt xem:964
07 reasons why you should export to Vietnam
 

07 reasons why you should export to Vietnam

(Tiếng Việt bên dưới)
Vietnam have gotten more and more develop in the field of import and export. Discover with LETO Invest Consult the reasons why foreign investors should choose Vietnam as an import-export market

1. Strategic position

With a strategic position - between China and Singapore and with a coastline of 3260 km, Vietnam is one of the important shipping routes in the world. From these advantages, Vietnam has great potential in developing seaports, promoting the development of logistics and import-export activities.

2. Competitive industrial land price

Vietnam's industrial land price is at a relatively competitive level, only from 100 - 140USD/m2. Meanwhile, the world's largest factory, China, recorded an increase of industrial land price of 180 USD / m2 in big cities like Shanghai, higher than other Southeast Asian cities.

3. Cheap operating cost

Foreign investors tend to look for places that can cut costs (labor costs, training costs, tax rates ...). Vietnam can be considered a reasonable choice with an average production wage of only about 1US$ - 1.4 US$/ hour

4. Ideal market

Vietnam has become an ideal market for foreign exporters with about 93 million people. Particularly for the fruit export industry, domestic fruit consumption in the country will reach USD 1,700 billion in 2019, and is expected to continue to increase. This is why many foreign fruit exporters have sought to enter Vietnam and take advantage of the growing popularity of imported fruit products.

5. GDP grows steadily

Over the past few decades, the development of Vietnam's economy has been ranked among the fastest-growing in the world. This remarkable growth has been attributed to economic reforms during the Doi Moi period and to the continuous increase since then. According to the World Bank. The ratio of GDP in Vietnam has averaged 6.46% a year since 2000 and has grown steadily

6. Trade agreement 

Vietnam has signed many trade agreements that contribute to a freer investment environment. This is a positive sign that shows Vietnam's openness to the global economy
Vietnam has signed many agreements and is a member of many organizations, including:
 • Member of ASEAN and ASEAN Free Trade Area (AFTA)
 • Member of the World Trade Organization (WTO)
 • The signing of the bilateral trade agreement (BTA) with the United States
 • The signing of the free trade agreement with the European Union (effective in 2018)
All of this shows that Vietnam wishes to promote a strong national economy and be willing to do business with other countries.

7. Open to foreign investment

Geographic advantages and stable economic growth are not the main points that attract investors. Vietnam always welcomes foreign direct investment (FDI) and encourages by constantly issuing regulations to create favorable conditions for investors. Several incentives are offered by the government to foreign investors in certain geographic areas or areas of particular interest, such as those related to technology, artificial intelligence and health. ... These tax benefits include:
 • Reduction of corporate income tax or tax exemption
 • Exempt from import duties, such as raw materials- Reduce or exempt from land rent, land use tax
Vietnam has also implemented Decree 60/2015 / ND-CP which allows foreign investors to invest in more fields than before. According to information from the Vietnamese Government, foreign direct investment in 2016 recorded $ 24.4 billion. One of the largest corporations that contributed to the above figures in investment was Samsung, Nestle and LG.
With the above advantages, Vietnam is really a potential market for foreign investors to develop and expand business market.
Do not hesitate and contact us immediately for more detailed information on Vietnam market and your business development directions in this potential market.

7 lý do vì sao các nhà đầu tư nên xuất khẩu vào Việt Nam

Việt Nam đang ngày càng phát triển trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Hãy cùng LETO Invest Consult khám phá những lý do tại sao những nhà đầu tư nước ngoài nên chọn Việt Nam làm thị trường xuất nhập khẩu

1. Vị trí chiến lược

Với vị trí chiến lược - nằm giữa Trung Quốc và Singapore và có đường bờ biển dài 3260km, Việt Nam là một trong những tuyến vận chuyển hàng hải quan trọng trên thế giới.Từ những lợi thế này, Việt Nam có tiềm năng to lớn trong việc phát triển cảng biển,thúc đẩy phát triển các hoạt động liên quan đến lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu.

2. Giá đất công nghiệp cạnh tranh 

Giá đất công nghiệp Việt Nam đang ở mức tương đối cạnh tranh, chỉ từ 100 - 140USD/m2. Trong khi đó công xưởng lớn của thế giới là Trung Quốc ghi nhận sự tăng trưởng của giá đất công nghiệp lên đến mức 180USD/m2 tại các thành phố lớn như Thượng Hải, cao hơn so với các thành phố Đông Nam Á khác.

3.Chi phí hoạt động rẻ

Các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng tìm kiếm địa điểm có thể cắt giảm chi phí (chi phí lao động, chi phí đào tạo, thuế suất…). Việt Nam có thể được coi là một lựa chọn hợp lý với mức lương sản xuất trung bình chỉ gần 1 - 1,4USD/giờ

4. Thị trường lý tưởng 

Việt Nam đã trở thành một thị trường lý tưởng cho các nhà xuất khẩu nước ngoài với khoảng 93 triệu dân. Riêng với ngành xuất khẩu trái cây, lượng tiêu thụ trái cây nước ngoài ở trong nước đạt 1.700 tỷ USD vào năm 2019, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng. Đây là lý do vì sao nhiều nhà xuất khẩu trái cây nước ngoài đã tìm cách vào Việt Nam và tận dụng sự phổ biến ngày càng tăng của các sản phẩm trái cây nhập khẩu 

5.GDP tăng trưởng ổn định

Trong vài thập kỉ qua, sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam được xếp vào hàng tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Sự phát triển vượt bậc này có được nhờ vào các cải cách kinh tế trong thời kì đổi mới và sự gia tăng liên tục kể từ đó. Theo ngân hàng thế giới. Tỷ lệ GDP ở Việt Nam đạt mức trung bình 6,46% một năm kể từ năm 2000 và có sự tăng trưởng khá ổn định

6. Thỏa thuận thương mại

Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại góp phần tạo ra môi trường đầu tư tự do hơn. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự cởi mở của Việt Nam đối với nền kinh tế toàn cầu 
Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận và là thành viên của nhiều tổ chức phải kể đến như: 
 • Thành viên của ASEAN và khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)
 • Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
 • Ký kết hiệp định thương mại song phương (BTA) với Hoa Kỳ
 • Ký kết hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu  u (có hiệu lực vào năm 2018)
Tất cả những điều này cho thấy rằng Việt Nam mong muốn thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát triển vững mạnh và sẵn sàng hợp tác thương mại với các nước khác

7. Mở cửa cho đầu tư nước ngoài

Lợi thế về địa lý và nền kinh tế tăng trưởng ổn định không phải là những điểm chính thu hút các nhà đầu tư. Việt Nam luôn chào đón các nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ( FDI ) và khuyến khích bằng việc liên tục đưa ra những quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Một số ưu đãi được chính phủ đưa ra cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào một số lĩnh vực địa lý hoặc lĩnh vực đặc biệt quan tâm ví dụ như các lĩnh vực liên quan đến công nghệ ,trí tuệ nhân tạo , sức khỏe ,... Những lợi ích về thuế này bao gồm:
 • Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc miễn thuế
 • Miễn thuế nhập khẩu, ví dụ như nguyên liệu
 • Giảm hoặc miễn tiền thuê đất, thuế sử dụng đất
Việt Nam cũng đã thực hiện Nghị định 60/2015/NĐ-CP cho phép những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nhiều lĩnh vực hơn trước đây. Theo thông tin từ chính Phủ Việt Nam , đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm 2016 ghi nhận 24,4 tỷ đô la.Một trong những tập đoàn lớn nhất đã đóng góp vào con số trên về đầu tư là Samsung, Nestle và LG.

Với những lợi thế kể trên,Việt Nam thực sự là một thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh. 
Đừng chần chừ nữa, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn thêm thông tin chi tiết về thị trường Việt Nam và đường lối phát triển kinh doanh tại thị trường tiềm năng này

Tham khảo thêm về LETO:
Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Dự án dịch thuật LETOtrans
Dự án sách luật chuyên khảo & sách kinh doanh LETObooks
Liên hệ với LETO qua Facebook: Công ty Luật LETO
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: Youtube Công ty Luật LETO
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
Khóa học Pháp chế Doanh nghiệp chuyên sâu (hỗ trợ đầu ra bởi LETOhr): Khóa học pháp chế
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Xác định chân dung khách hàng
22/10/2020 - 84lượt xem
Xây dựng Phễu khách hàng
10/06/2020 - 341lượt xem
Overview of the Logistic Industry in Vietnam
04/04/2020 - 1963lượt xem
The prism of business culture in Vietnam
31/03/2020 - 614lượt xem
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang