MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

04 quy định mới nhất về Chứng thực giấy tờ

Cập nhật:14/03/2020
Lượt xem:327
Việc chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật; chứng thực hợp đồng, giao dịch và thẩm quyền chứng thực tại các huyện đảo sẽ có 04 Quy định mới nhất có hiệu lực từ 20/04/2020. Cụ thể như sau:

1. Đối với chứng thực bản sao từ bản chính

  • Bản sao từ bản chính để chứng thực phải gồm đầy đủ số trang có thông tin của bản chính.
  • Khi chứng thực bản sao từ bản chính sổ hộ khẩu thì phải chụp đầy đủ trang bìa và các trang của sổ đã ghi thông tin về các thành viên có tên trong sổ; chứng thực hộ chiếu thì phải chụp cả trang bìa và toàn bộ các trang của hộ chiếu có ghi thông tin.

2. Đối với Chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân

  • Người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành.
  • Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.

3. Đối với chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền 

Việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
  • Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;
  • Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;
  • Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;
  • Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.
Việc ủy quyền không thuộc một trong 4 trường hợp thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.

4. Đối với chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

  • Khi chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, nếu người tiếp nhận hồ sơ, người thực hiện chứng thực không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản thì đề nghị người yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt của giấy tờ, văn bản. 
  • Bản dịch ra tiếng Việt không phải công chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch, nhưng người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.
Những điểm mới này được quy định chi tiết tại Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ tư pháp ngày 03/03/2020 và có hiệu lực từ 20/04/2020. Tải Thông tư 01/2020/TT-BTP cuối bài!

 

Liên hệ với LETOtrans
Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Liên hệ với LETO qua Facebook: Công ty Luật LETO
Nhà sách cung cấp sách luật chuyên khảo và sách kinh doanh: LETObooks
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: LETO Official
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang